Analys av Butler National

Butler National Corporation är ett amerikanskt företag verksamt inom flygbranschen och inom tjänster till kasinon. Aktien handlas på OTC Pink till lågt P/B-tal och är en penny stock. OBS att kursen har stigit en del sedan jag gjorde analysen för ett par veckor sedan.

BUKS-Intro

Om Butler National

Butler National grundades i sin nuvarande form 1968 genom samgåendet av ett luftfartsforskningsföretag som ägdes av familjen Butler och National Connector Corporation. Det nya företaget utvecklade ett flygplansnavigeringssystem. Ytterligare flygplansrelaterade system utvecklades, och företaget expanderade också inom flygplansmodifieringar. Exempel på modifieringar är att ett affärsflygplan byggs om så att det kan användas för flygfotografering, godstransporter eller som ambulansflygplan. Idag har företaget två verksamhetsområden:

  • Aerospace Products: Utöver modifiering av flygplan säljer företaget även produkter till flygplan, t.ex. relaterat till bränslesystem och radiosystem. Dessutom erbjuds konsulttjänster inom området. För att få modifiera flygplan krävs certifieringar ifrån Federal Aviation Administration (FAA), vilket är den amerikanska myndighet som reglerar och övervakar det amerikanska civilflyget. Butler har över 250 certifieringar ifrån FAA, vilket är en viktig tillgång för företaget.
  • Professional Services: Verksamhetsområdet består dels av tjänster till spelbranschen (kasinon) och dels av tjänster inom arkitektur. Indiankasinot Stables öppnades 1998 och är beläget i Oklahoma. Kasinot drivs av Butler i ett joint venture med en indianstam. Det nuvarande avtalet löper till sista september 2018, och Butler får 20 % av nettovinsten som kasinot genererar. 2008 fick Butler ett 15-årigt tillstånd att driva Boot Hill Casino i Dodge City, Kansas. Kasinot öppnades i december 2009 och är ett delstatskasino. Kasinot är samägt med flera andra parter. Boot Hill Casino står för huvuddelen av omsättningen inom professional services.

Det är med andra ord en ganska märklig blandning av verksamheter som ryms inom Butler, vars huvudkontor ligger i utkanten av Kansas City, Kansas. En viss renodling har ändå skett, då företaget under 2013 sålde sin verksamhet för övervakning och reparation av vattenpumpstationer. Anledningen till att Butler under 1990-talet valde att ge sig in i andra branscher utöver flygbranschen, var att flygbranschen är starkt cyklisk. Företaget såg behovet av att jämna ut intäktsströmmarna genom att diversifiera sig mot stabilare branscher. Exkluderat kasinopersonalen arbetar 85 personer inom Butler. Försäljningen utanför USA är försumbar, och företaget har endast intäkter i USD.

Försäljningsintäkterna per verksamhetsområde under de senaste sex åren ser ut så här:

BUKS-Fsg_verksamhetsomrade

Ingen kund svarar för mer än 10 % av försäljningen. De fem största kunderna stod 2013/2014 för ca 18 % av försäljningen.

Kapitalallokering

Butler har inte lämnat någon utdelning på stamaktierna någonsin så vitt jag förstår. Tidigare fanns preferensaktier där utdelning lämnades, men så är inte fallet längre. Ledningen har inga planer på att ge utdelning inom överskådlig framtid. Några återköp har heller inte skett under den tidsperiod jag har tittat på (från 1999 till idag).

Företaget har en 401(k)-plan, vilket innebär att anställda för sitt pensionssparande kan köpa aktier i bolaget. Dessa aktier nyemitteras, vilket leder till att antalet utestående aktier ökar. De senaste köpen skedde 2014-04-30 till kursen 0,13 USD per aktie. Den kurs som används är stängningskursen sista december, alltså 2013-12-31.

Antalet utestående aktier har utvecklats enligt följande:

BUKS-Antal_aktier

Det kassaflöde som verksamheten har genererat har använts för att göra mindre förvärv inom flygverksamheten och för att bredda bolaget genom investeringar inom nya områden.

Ägarbild och ledning

Företagets VD Clark D. Stewart är 74 år och har lett företaget sedan 1989. CFO Craig D. Stewart är 40 år och son till VD:n. Han har arbetat i företaget sedan 2004. Far och son erhöll under 2013/2014 lön och övriga ersättningar om 442 tUSD respektive 256 tUSD. Jag tycker att det är ganska höga löner relativt hur litet bolaget är, men det positiva är att lönerna är lägre än de var 2012/2013 och 2011/2012.

Det finns ett flertal optionsprogram, men som jag förstår det är optionerna inte värda något så länge aktiekursen ligger under 0,49 USD.

VD Clark D. Stewart äger ca 8,5 % av aktierna i bolaget, vilka till ett pris om 0,17 USD per aktie motsvarar ca 890 000 USD. Det motsvarar alltså ca två årslöner, vilket inte är extremt mycket men förhoppningsvis tillräckligt för att motivera honom att driva företaget på ett sätt som får börskursen att utvecklas positivt.

R. Warren Wagoner är företagets styrelseordförande sedan 1989 och hans aktieinnehav är ca 7,3 %, vilket gör honom till näst största ägare. Sammanlagt uppgår ledningspersoners innehav till ca 25 % av aktierna.

Det finns inga institutionella ägare på ägarlistan, utan de aktier som inte ägs av ledningspersoner innehas av ca 2 900 privatpersoner.

Balansräkning

Butler har en skaplig balansräkning med en soliditet på 53 %, kassalikviditet på 0,82 och balanslikviditet på 1,54. Nettoskulden uppgår till ca 5,2 miljoner USD. Även om kassalikviditeten är i lägsta laget, så har bolaget tidigare legat så lågt som 0,26 utan att ha tvingats göra nyemission. 2014-10-31 hade bolaget även en outnyttjad kreditlina om 2,5 miljoner USD.

BUKS-Balansrakning

Den klart största posten på tillgångssidan är mark, byggnader och utrustning följt av varulager. Butler äger vissa av sina lokaler, men hyr även vissa lokaler. Den största posten inom mark, byggnader och utrustning utgörs av flygplan.

En titt på aktivitetsmåtten visar att dessa påverkades kraftigt i samband med att Boot Hill Casino öppnades 2009. Utöver att konstatera att aktivitetsmåtten har varit relativt stabila sedan dess har jag svårt att dra några vidare slutsatser.

BUKS-Aktivitetsmatt

Resultat, kassaflöde och marginaler

Även i omsättningen syns det tydligt när Boot Hill Casino öppnades:

BUKS-Omsattning

Resultat och kassaflöden har svängt en del genom åren:

BUKS-Resultat_kassaflode

Marginalerna ser ut enligt följande:

BUKS-Marginaler

Bruttomarginalen per verksamhetsområde under de senaste sex åren ser ut enligt följande:

BUKS-Marginaler_verksamhetsomrade

Avkastningen på eget kapital har varit helt ok periodvis, men det ser inte så imponerande ut för de senaste åren.

BUKS-Avkastningsmatt

Investeringskriterier för lågt P/B-t

Butler har handlats till ett P/B-t under 1 sedan 2011/2012. Dessförinnan låg värderingen runt P/B-t 2. I nedanstående graf har jag plottat hur aktien har handlats i förhållande till P/B-t. Observera att jag dock bara har en mätpunkt per år, där P är taget från sista oktober och NCAV är från sista april samma år.

BUKS-P_B-t

Det som är positivt är att tangible book har växt en hel del under de senaste 15 åren.

BUKS-B-t

FS-score är väldigt starkt, medan Z-score är mediokert. När det gäller balanserade vinster ser det bra ut.

BUKS-Kriterier

Butler uppfyller kriterierna tillräckligt väl för att jag ska gå vidare och titta närmare på värderingen.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

BUKS-Vardering

EV/EBIT för rullande tolv månader är 7,7, vilket inte känns så farligt dyrt. Tillgångarna är också attraktivt värderade. Jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering är tillräcklig.

Slutdiskussion

Butler är ett något spretigt bolag, och jag har varken kunskaper om flygbranschen eller kasinoverksamhet. Dock förefaller både tillgångarna och vinsterna vara ganska attraktivt värderade i nuläget. Jag tycker att aktien platsar i en diversifierad portfölj av bolag som handlas till lågt P/B-t.

Hur ser du på Butler National?

Position: Jag har vid publiceringen tagit en position i Butler National.

Intressanta länkar

Butler Nationals hemsida

Seeking Alpha – Butler National: Unknown, Unloved, Under-Appreciated Bargain In A Frothy Small-Cap Sector

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s