Ken Fisher – Super Stocks

Jag läste nyligen boken ”Super Stocks” av Ken Fisher och i följande inlägg tänkte jag kort benhandla några intressanta insikter som boken gav mig. Inlägget är ingen fullständig sammanfattning av boken, utan belyser endast ett par nyckelpunkter som jag tar med mig.

Om författaren och boken

Ken Fisher är en amerikansk investerare som grundade företaget Fisher Investments 1979. Han är fortfarande VD för bolaget och det är en stor spelare bland de oberoende förvaltarna i USA. Bolaget var tidigt ute med att erbjuda investeringar i småbolag. Värt att nämna är även att Ken Fisher är son till investeraren Philip A. Fisher, som bland annat har skrivit boken ”Common Stocks and Uncommon Profits”.

Boken ”Super Stocks” skrevs 1984, och fokuset ligger framförallt på mindre teknikföretag som uppvisar stark tillväxt. Exemplen i boken är alltså tämligen gamla, med Verbatim, den tidiga PC-revolutionen och disketten som nytt, fantastiskt lagringsmedia som en av de viktigaste fallstudierna. Fishers investeringsstil har inslag av ett kvantitativt angreppssätt, framförallt för att hitta intressant värderade aktier, men kvalitativa bedömningar och utförliga frågepaket riktade till bolagsledningen är också viktiga.

Omsättning och P/S-tal

En investerare bör titta på följande punkter vid bedömningen av en investering:

 • Företagets omsättning.
 • Företagets kostnadsstruktur.
 • Hur en privat ägare skulle se på företaget.

Den aktuella vinsten är inget som Fisher fokuserar särskilt mycket på. P/S-talet är intressant eftersom omsättningen oftast är betydligt mer stabil än vinsten. Nyckeltalet visar hur omtyckt bolaget är av aktiemarknaden. Detta påminner mig om Walter Schloss tankar kring att hitta ett så stabilt nyckeltal som möjligt, även om det i Schloss fall var tillgångsvärdering i form av P/B eller P/NCAV som var den valda strategin.

Enligt Fisher bör värdet ett företag har för en privat ägare vara en funktion av den framtida omsättningen och den genomsnittliga nettomarginalen.

Fisher tillhandahåller följande P/S-regler:

 • Undvik aktier som handlas till P/S > 1,5.
 • Leta efter superföretag som handlas till P/S < 0,75 och ha dem länge i portföljen.
 • Sälj aktierna i ett superföretag när P/S har stigit till mellan 3,0 och 6,0.

Jag tycker att tumreglerna ovan känns rimliga. Fisher har en tydlig förkärlek för mindre bolag. Enligt Fisher bör stora företag ha ett lägre P/S-tal än små företag, eftersom tillväxtmöjligheterna är begränsade. Tillväxt är viktigt och om alla andra faktorer är oförändrade sjunker P/S-talet när omsättningen stiger.

Fishers strategi är dock långt ifrån en renodlad kvantitativ strategi. Investeraren ska inte köpa aktier endast baserat på lågt P/S-tal, utan kvalitet är också nödvändigt. Generellt föreslår Fisher att investeraren ska leta efter bolag som inte följs av analytiker. Han anser även att det viktiga är att fokusera på enskilda bolag istället för på vart marknaden är på väg.

Superföretag

Den kvalitativa bedömningen av ett företag har som mål att identifiera ett superföretag. Ett superföretag uppvisar en tillväxt klart över genomsnittet. Rensat för inflation ska ett superföretag växa 15% organiskt per år. Om inflationen är 6% måste alltså superföretaget växa minst 21%.

I ett superföretag sker sällan en stor tillbakagång i omsättningen. Vinsten kan dock tillfälligt utebli utan att det är någon fara på taget. Det är inget ovanligt att ledningen för ett superföretag i de tidiga faserna av företagets utveckling gör misstag. När ett företag har tillfälliga problem gäller det att passa på att köpa in sig. Även detta påminner mig om ett citat ifrån Walter Schloss, där han säger något i stil med att en investerare ska titta på företag där det finns ett problem. Svårigheten är att bedöma om ett företag verkligen är ett superföretag eller inte.

Ett superföretag har följande i huvudsak kvalitativa kännetecken:

 • Tillväxtorienterat: Hela organisationen har ett brinnande intresse för tillväxt.
 • Marknadsföringsförmåga: Omfattande förståelse för de förändringar som sker på marknaden. Förståelse för hur kunden uppfattar företaget. En organisation som långfristigt säkerställer kundnöjdheten.
 • Ojust fördel: En konkurrensfördel gentemot alla befintliga och potentiella konkurrenter. Normalt sett den lägsta produktionskostnaden och/eller en patentskyddad position.
 • Kreativa medarbetarförhållanden: En företagskultur där de anställda upplever att de behandlas värdigt. Det finns rättvisa karriärmöjligheter och medarbetarförslag belönas.
 • Överlägsen ekonomisk internkontroll: Företaget kan reagera snabbt när utfallet avviker ifrån planen.

Rent kvantitativt är en superaktie en aktie i ett företag som

 • har en långsiktig internt finansierad tillväxt om 15-20 % per år.
 • har en långsiktig nettomarginal över 5 %.
 • kan köpas till ett P/S-tal under 0,75.

Angående vinstmarginaler menar Fisher att det mest hållbara sättet att förbättra lönsamheten är att förbättra bruttomarginalen. Det kräver dock normalt sett en radikal förändring. Produktionskostnaderna kan sänkas genom en helt annan design eller produkterna kan förses med egenskaper som betingar ett högre försäljningspris. Att sänka R&D- eller SG&A-kostnader leder inte till någon bestående fördel då konkurrenterna snabbt kan göra detsamma. En bra fråga till företagsledningen är hur de har tänkt att uppnå sitt marginalmål.

Även om Fisher lutar åt ”buy and hold”, så presenterar han två kriterier för när det är dags att sälja:

 • P/S-talet har blivit väldigt högt.
 • Företaget är inte längre ett superföretag.

Ödmjukt konstaterar Fisher dock att en av investerarens svåraste uppgifter är att behålla sin objektivitet.

Slutkommentar

Personligen tror jag att det är mycket svårt att identifiera ett superföretag och att det är en mycket tidskrävande investeringsstrategi. P/S-talet har jag hittills inte använt mig av i mina analyser eller i min sökprocess efter intressanta aktier. Jag tänker framöver titta på en variant av P/S-talet, nämligen EV/S, för att få en till hållpunkt på hur företaget värderas av marknaden.

Intressanta länkar

Enterprise Value/Sales

Fisher Investments

Wikipedia – Ken Fisher

7 tankar på “Ken Fisher – Super Stocks

 1. Intressant! Den boken kanske man skulle skaffa.

  Jag gillar också P/S: http://www.aktiefokus.se/2014/08/ps-och-pgwp-ar-utmarkta-varderingsmatt/
  Just att det är något som inte varierar lika mycket som vinsten är det som tilltalar även mig men man måste ju fortfarande försöka bedöma en potentiell marginal eller en uthållig marginal. P/S<0,75 funkar säkert bra för många bolag men för bolag med extremt höga marginaler, tänk H&M, funkar det ju inte och detsamma gäller bolag med extremt låga marginaler. Det finns väl ett gäng bolag som handlas till 0,1 x försäljningen på börsen med all rätt 😉

  Gilla

  • Hej Kenny! Tack för länken till ditt inlägg. Jag minns nu att jag läste inlägget när du skrev det för drygt ett år sedan,men av oklar anledning krävdes det att jag läste en bok i ämnet för att polletten skulle trilla ner.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s