Ettårskontroll av Harboes Bryggeri A/S

Harboes Bryggeri A/S är en dansk bryggerikoncern som säljer ett brett utbud av drycker och maltextrakt på mer än 90 marknader. För ett år sedan analyserade jag bolaget och bestämde mig för att köpa aktier. Se den ursprungliga analysen här.

HARB-Intro

Väsentliga händelser senaste året

Den senaste tolvmånadersperioden uppvisade bolaget en positiv utveckling. Ledningen förklarar utvecklingen med en förbättrad produktmix, fortsatt internationell expansion och produktivitetsförbättringar som uppnåtts efter flera års investeringar. Försäljningen under Harboes eget varumärke är framgångsrik på de internationella marknaderna. Dessutom har omfattande energibesparande åtgärder vidtagits vid produktionsanläggningarna i Danmark och Tyskland.

Aktieåterköpen har fortsatt och under de senaste tolv månaderna har ca 2,6 % av de utestående aktierna återköpts. Mot bakgrund av den låga värderingen i förhållande till bokfört värde av bolagets tillgångar tycker jag att det är positivt att återköpen har fortsatt. Bolagets VD Bernhard Griese har ökat sitt aktieinnehav med ca 20 000 aktier och kontrollerar nu 15,5 % av kapitalet samt 53,3 % av rösterna.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

HARB-Vardering_tillgangar

Tillgångarna är lägre värderade än vad de historiskt varit. Vid nuvarande värdering tycker jag att säkerhetsmarginalen är tillräcklig. Vid det förra analystillfället var P/B-t 0,58, vilket alltså är lägre än det är idag. Eftersom bolaget har utvecklats positivt sedan dess tycker jag att det är rimligt att en viss multipelexpansion har skett.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser ok ut, och samtliga nyckeltal har stärkts jämfört med för ett år sedan:

HARB-Finansiell_stabilitet

Book value tangible har ökat med ca 2,1 % under de senaste tolv månaderna. Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är godkänt.

Utvecklingstrend

Omsättningen sjönk med ca 2,6 % under den senaste tolvmånadersperioden. Det beror dels på fallande efterfrågan på vissa marknader och dels på en förändrad produktmix där lågmarginalprodukter i stora volymer ersätts av produkter med högre marginal men som säljs i mindre volymer. Bruttomarginalen ökade från 17,3 % till 21,9 %. Vinstmarginalen ökade från 1,2 % till 2,0 %. Det är fortfarande en mycket tunn vinstmarginal, men utvecklingen går åt rätt håll.

FS-score är 10, vilket är så starkt det kan bli.

Slutdiskussion

Även om aktien har upplevt en ordentlig kursuppgång tycker jag fortfarande att den är attraktivt värderad. En FS-score på 10 är också exceptionellt starkt. Jag ser därför ingen anledning att sälja aktien idag.

Position: Jag behåller min position i Harboes Bryggeri A/S.

2 tankar på “Ettårskontroll av Harboes Bryggeri A/S

  1. Harboes bryggeri är den typ av tillgångsbolag som jag gillar. Tråkigt, nedsidan svår att finna och allt går halvknackigt men sakta framåt. Ett bolag att ha i portföljen, helt enkelt 🙂

    Gillad av 1 person

  2. Pingback: Tvåårskontroll av Harboes Bryggeri A/S | Billiga bolag

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s