Tvåårskontroll av Art Vivant

Art Vivant Co Ltd är ett japanskt konglomerat verksamt inom konsthandel, finansiella tjänster, hotell samt fitnessklubbar. Företaget är listat på Tokyobörsen och är en net-net. För två år sedan analyserade jag bolaget och köpte aktier. Se den ursprungliga analysen här. För ett år sedan följde jag upp investeringen och valde att behålla mina aktier. Se uppföljningsanalysen här.

7523-intro

Väsentliga händelser senaste året

Art Vivant publicerar finansiell information endast på japanska. Jag har översatt rapporterna med hjälp av Google Translate, vilket gör det ganska svårt att tolka texten i rapporterna. Ta alltså nedanstående med en nypa salt.

De fyra verksamhetsområdena har under 2015/2016 utvecklats enligt följande:

  • Konstrelaterad verksamhet: Konstverksamheten är bolagets huvudaffär. Omsättningen ökade med ca 1 %, medan rörelseresultatet sjönk med ca 84 % jämfört med föregående år.
  • Finansiella tjänster: De finansiella tjänsterna är relaterade till finansieringstjänster för konstkunderna. Verksamhetsområdet utvecklades positivt under 2015/2016, med en ökad omsättning om ca 25 % och ett ökat rörelseresultat om ca 35 %.
  • Kurort / hotell: Hotellet heter Thalassa Shima Hotel & Resort. Förlusterna minskade något jämfört med föregående år.
  • Hälsobranschen: Karuna Fitness & Spa bedriver fitnessklubbar. Omsättningen ökade med ca 9 % och rörelseresultatet ökade också rejält.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

7523-vardering_tillgangar

EV/EBIT för rullande tolv månader är 15,2.

Tillgångarna är värderade ungefär i linje med det historiska snittet. Vid det förra analystillfället var P/NCAV 0,41, så rent värderingsmässigt ser bolaget mycket dyrare ut. Jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering fortfarande är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser ok ut:

7523-finansiell_stabilitet

Samtliga nyckeltal har dock försämrats ordentligt sedan ettårskontrollen. Nettokassan har förvandlats till en nettoskuld.

NCAV har minskat med 9 % det senaste året, medan antalet utestående aktier är oförändrat. Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är klart sämre än tidigare.

Utvecklingstrend

Omsättningen ökade med 5,1 % under de senaste tolv månaderna. Bruttomarginalen minskade från 59,1 % till 56,2 %. Vinstmarginalen sjönk från 9,5 % till 6,6 %. Ett annat orosmoment är att både de operativa och fria kassaflödena har varit negativa under de två senaste åren, trots att bolaget redovisar vinst.

Eftersom bolaget endast redovisar kassaflödesanalys på halvårsbasis har jag inte kunnat beräkna FS-score baserat på den senaste kvartalsrapporten. För helåret 2015/2016 med slutdatum 2016-03-31 var FS-score 2, vilket är mycket svagt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett två sedan var 327 JPY. Jämfört med en stängningskurs om 491 JPY två år senare och en utdelning om 35 JPY ger det en avkastning på ca 61 %.

Slutdiskussion

Art Vivant handlas fortfarande till en stor säkerhetsmarginal mot NCAV. Bolaget har utvecklats högst mediokert under de senaste två åren. I och med att NCAV minskar ordentligt och FS-score är väldigt svag ser jag ingen anledning att behålla aktien. Trots att bolaget har utvecklats dåligt har jag fått en mycket bra avkastning, vilket jag tror framförallt beror på att värderingen var mycket låg när jag tog min ursprungliga position.

Position: Jag har sålt min position i Art Vivant.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s