Tvåårskontroll av Sanshin Electronics

Sanshin Electronics Co Ltd är ett japanskt handelsföretag inom halvledare och elektroniska komponenter. Företaget är listat på Tokyobörsen, är en net-net och har en lång historik av lönsamhet. För två år sedan analyserade jag bolaget och köpte aktier. Se den ursprungliga analysen här. För ett år sedan gjorde jag en ettårskontroll och beslutade mig för att behålla mitt innehav. Se ettårskontrollen här.

intro

Väsentliga händelser senaste året

Sanshins två verksamhetsområden utvecklades enligt följande:

Device business: Försäljningen sjönk med 9,4 % för helåret 2015/2016, bland annat till följd av att smartphone-marknaden hade en ojämn utveckling samt på grund av den ekonomiska inbromsningen i Kina. Verksamhetsområdet vände från vinst till förlust. Valutakursen hade också negativt inflytande på resultatet.

Solutions business: Försäljningen sjönk med 5,4 % för helåret 2015/2016, bland annat till följd av att försäljningen till den offentliga sektorn sjönk. Även lönsamheten försämrades jämfört med året innan.

Den negativa utvecklingen fortsatte även i Q1 2016/2017.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

8150-vardering_tillgangar

Tillgångarna är värderade lägre än för ett år sedan, då P/NCAV var 0,58. NCAV har minskat med 9 %, medan aktiekursen har minskat med 28,3 %. Säkerhetsmarginalen är alltså högre än för ett år sedan, men samtidigt eroderar tillgångarna vilket inte känns bra.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser bra ut, och är ungefär på samma nivå som för ett år sedan. Undantaget är dock nettokassan som har minskat en hel del:

8150-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är mycket bra.

Utvecklingstrend

Omsättningen minskade med ca 15 % under de senaste tolv månaderna. Bruttomarginalen minskade från 6,2 % till 5,9 %. Vinstmarginalen har gått från 0,8 % till -0,1 %.

FS-score är 4, vilket är svagt.

Bolagets egen prognos indikerar både en sjunkande omsättning och ett sämre resultat för nästkommande år.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för två år sedan var 824 JPY. Vid ettårsuppföljningen var kursen 1201 JPY. Stängningskursen på tvåårsdagen var 861 JPY. Utdelningen har varit 40 JPY per år. För tvåårsperioden ger det en positiv avkastning om 14 %. Det senaste året gav dock en negativ avkastning på ca 25 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit dålig under det senaste året, och värderingen av aktien är också lägre i förhållande till tillgångarna idag jämfört med för ett år sedan. Jag har bestämt mig för att sälja mina aktier eftersom bolaget verkar vara inne i en svag trend, där jag tycker att NCAV har minskat för mycket.

Position: Jag har sålt min position i Sanshin Electronics.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s