Analys av Hammond Power Solutions

Hammond Power Solutions är en kanadensisk tillverkare av transformatorer och tillhörande magneter. Bolaget handlas via Toronto Stock Exchange i Kanada till lågt P/B-t.

hps_a-intro

Om Hammond Power Solutions

Hammond Power Solutions grundades under namnet O.S. Hammond and Son 1917 i Guelph, Ontario av Oliver Hammond. Produktutbudet utgjordes bland annat av rörradioset och batteriladdare. När Oliver dog 1925 tog fyra av hans söner över driften av bolaget. I början av andra världskriget började bolaget bygga transformatorer och reaktorer för militär kommunikation, samt radarutrustning.

2001 delades bolaget upp i två bolag som fortfarande drivs av familjen Hammond och som båda är börsnoterade:

  • Hammond Manufacturing tillverkar elskåp, skyddsmaterial för elprodukter samt andra elprodukter. Bolaget har analyserats av Värdebyrån.
  • Hammond Power Solutions tillverkar standardiserade samt kundunika transformatorer och tillhörande magneter.

Hammond Power Solutions har drygt 1300 anställda fördelade på 14 anläggningar i Kanada, USA, Mexiko, Italien och Indien. Huvudkontoret ligger fortfarande i Guelph, Ontario. Utöver de egna anläggningarna har bolaget investerat stort i en joint venture med National Material. Det samägda bolaget designar och tillverkar transformatorkärnor. Den gemensamma investeringen i en fabrik i Monterrey, Mexiko, uppgår till 25 mUSD. Hammond Power Solutions ägarandel i denna joint venture är 55 %. Under de tio senaste åren har Hammond Power Solutions även genomfört fyra förvärv, samt byggt tre nya egna fabriker i Mexiko.

Kunderna verkar inom el- och elektronikbranschen. Några bekanta kunder är General Electric, Siemens, Toshiba International, Schneider, Rockwell, ABB, Eaton Corp. samt Caterpillar. Under 2015 svarade ingen enskild kund för mer än 10 % av omsättningen. Exempel på tillämpningar är olje- och gasriggar, gruvutrustning, vattenkraftanläggningar, datacenter, marina tillämpningar, petrokemisk industri, solenergisystem samt massa- och pappersindustri.

Försäljningen per geografisk marknad har sett ut enligt följande de senaste åren:

hps_a-fsg_geografisk

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

hps_a-vardering_tillgangar

Aktien handlas till en låg värdering i absoluta tal och i förhållande till det historiska snittet. I nedanstående graf har jag plottat hur aktien har handlats i förhållande till tangible book. Observera att jag dock bara har en mätpunkt per år.

hps_a-p_b-t

Även försäljningen värderas lägre än normalt:

hps_a-vardering_fsg

Jag tycker att värderingen är attraktiv och jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser skapliga ut:

hps_a-finansiell_stabilitet

Balansräkningen ser ut enligt följande:

hps_a-balansrakning

Kundfordringar och varulager är de största posterna på tillgångssidan. Anläggningstillgångarna utgör också en stor del. Bolaget förfogar över lokaler motsvarande en total yta av 600 000 sq.feet, av vilka 210 000 sq.feet är leasade.

Tangible book per aktie har utvecklat sig enligt följande under de senaste tio åren:

hps_a-book_tangible_aktie

Bolaget använder sig av optionsprogram, och enligt den senaste årsredovisningen finns utestående optioner motsvarande 709 000 aktier. Det genomsnittliga lösenpriset är 9,50 CAD, vilket alltså är en bra bit över dagens aktiekurs. Antalet aktier har utvecklats enligt följande:

hps_a-antal_aktier

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är tillräckligt gott för att möjliggöra en investering i bolaget.

Historisk lönsamhet

Det balanserade resultatet är positivt och övriga nyckeltal för historisk lönsamhet ser bra ut:

hps_a-historisk_lonsamhet

Bolaget har under de senaste sju åren lämnat aktieutdelning. Utdelning i förhållande till vinst per aktie ser ut enligt följande:

hps_a-utdelning_vinst

Marginalerna är inte särskilt höga, och har tyvärr utvecklats negativt under de senaste åren:

hps_a-marginaler

Resultat och kassaflöden ser ut enligt följande:

hps_a-marginaler

Avkastningsmåtten ger följande bild:

hps_a-avkastningsmatt

Jag tycker att den historiska lönsamheten är tillräckligt acceptabel för att jag ska kunna tänka mig att investera.

Ägarbild och ledningens incitament

William G. Hammond är styrelseordförande och VD sedan bolaget blev avknoppat i januari 2001. Han äger ca en tredjedel av bolagets aktiekapital. Tack vare röststarka B-aktier som helt kontrolleras av VD uppgår hans andel av rösterna till 61 %. Bolaget särredovisar inte löner och övriga ersättningar till ledningspersoner, utan det redovisas som en klumpsumma för samtliga ledningspersoner. För 2015 uppgick den posten till 2,4 mCAD. VD:s lön i förhållande till värdet av aktieinnehavet är i vilket fall låg, och han borde ha ett starkt intresse av att bolagets aktiekurs utvecklas väl. I VD-ordet i årsredovisningen för 2014 står följande att läsa:

I firmly believe in the long-term capabilities and success of Hammond Power Solutions Inc., […] and I consider it important to present those positives while never avoiding communicating the disappointments that have occurred as well. As one of the largest shareholders of HPS, I too am substantially impacted, professionally and personally by what transpires within our Company. […] We all want HPS to be successful – to see a rising share price, and that is what we are working diligently to do.

Med en så dominerande storägare kommer minoritetsaktieägarna inte att ha mycket att säga till om. Att det är ett anrikt familjebolag med en som jag uppfattar det aktieägarvänlig ledning, gör dock ändå att jag känner mig trygg med ägarbilden.

Utvecklingstrend

Omsättningen har svängt en del mellan åren, men trenden är ändå klart uppåtgående:

hps_a-omsattning

Aktivitetsmåttens utveckling ser ok ut:

hps_a-aktivitestmatt

FS-score är 7, vilket är starkt.

Min bedömning är att utvecklingen är positiv i nuläget.

Slutdiskussion

Hammond Power Solutions verkar vara ett helt ok bolag till ett pris som är ovanligt lågt för bolaget. Jag upplever nedsidan som tillräckligt begränsad för att jag ska tycka att bolaget är ett bra tillskott i en diversifierad portfölj av billiga bolag.

Position: Jag har vid publiceringen tagit en position i Hammond Power Solutions.

Intressanta länkar

Hammond Power Solutions hemsida

National Materials hemsida

2 tankar på “Analys av Hammond Power Solutions

  1. Kul med Hammond Power solutions, ett av de första bolagen jag analyserade i VP. Problemet är givetvis att de är getting killed on margins och att sälja till bland annat oljeindustrin är inte någon höjdare. Finns för litet av en story för att jag ska vara intresserad att äga aktien, men defintivt har jag ett bra intryck av VD som verkar kompetent och aktieägarvänlig. Tyvärr räcker inte det för att vågskålen ska tippa över till favör för ett köpbeslut.

    Gilla

    • Aha, det visste jag inte! Jag håller med om att marginalutvecklingen inte har varit så rolig, och det är definitivt ingen story-stock. Aktien platsar ändå i min defensivt inriktade portfölj, då jag tycker att nedsidan med nuvarande värdering inte borde vara särskilt stor.

      Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s