Analys av Trio-Tech International

Trio-Tech International är ett amerikanskt företag verksamt inom halvledare. Bolaget handlas via NYSE MKT i USA till lågt P/B-t.

trt-intro

Om Trio-Tech International

Bolaget grundades i delstaten Kalifornien 1958. Huvudkontoret ligger i Van Nuys, vilket är en del av Los Angeles. Bolaget har sammanlagt ca 630 anställda. Av dem befinner sig tio i USA och övriga i Sydostasien. Bolaget är verksamt inom följande fyra verksamhetsområden:

  • Tillverkning: Bolaget har två fabriker för tillverkning av testutrustning för halvledare, varav en är belägen i USA och den andra i Singapore. Testutrustningen används t.ex. för att testa komponenter vid höga och låga temperaturer samt vid olika luftfuktighetsgrader. Andra produkter som Trio-Tech tillverkar är utrustning för tvättning och torkning av kretsar.
  • Testtjänster: Bolaget utför testtjänster åt tillverkare eller köpare av halvledare. Kunderna har antingen inte tillräckligt med egna testresurser eller har valt att outsourca testningen till Trio-Tech av kostnadsskäl. Bolaget driver sex testanläggningar, varav en är belägen i USA och övriga fem i Sydostasien. Trio-Tech använder dels egenutvecklad testutrustning, och dels testutrustning som har köpts in utifrån. Konkurrensen i Sydostasien inom testverksamheten är hård, och enligt bolaget har ett flertal konkurrenter slagits ut.
  • Distribution: Utöver att distribuera egentillverkade produkter, distribuerar bolaget även kompletterande produkter huvudsakligen ifrån andra tillverkare i USA, Europa, Taiwan och Japan. Verksamheten bedrivs framförallt i Sydostasien. Utöver testutrustning distribueras även komponenter som t.ex. kontakter, LCD-paneler och touch-screens. Fokuset är på industriella produkter snarare än på konsumentprodukter. Bolaget erbjuder även värdeskapande tjänster och konsultation kring produkterna.
  • Fastigheter: Verksamheten bedrivs i Kina och etablerades 2007. Segmentet är försumbart till storleken och bidrar bara med 0,4 % av de totala försäljningsintäkterna. Ledningen förklarar den ringa betydelsen med att fastighetsmarknaden i Kina har kylts ned. Fastigheterna som hyrs ut är belägna i Chongqing, som har en befolkning om ca 18 miljoner. Bolaget har gjort reserveringar för osäkra fodringar och det pågår även en rättsprocess där bolaget försöker få tillbaka utlånade pengar. Så långt är bolagets verksamhet på den kinesiska fastighetsmarknaden ett misslyckande. Förhoppningsvis har ledningen också insett detta, då de inte har gjort några nya investeringar inom området under de senaste par åren.

2009 gav sig bolaget även in i olje- och gas-branschen, men den verksamheten avvecklades redan 2012.

Testtjänster är den största och lönsammaste verksamheten, vilket syns i följande diagram:

trt-fsg_verksamhetsomrade

trt-resultat_verksamhetsomrade

Geografiskt är bolaget verksamt i USA, Singapore, Malaysia, Thailand och Kina. Tidigare bedrevs även verksamhet i Indonesien, men den har avvecklats p.g.a. svag lönsamhet.

De stora kunderna befinner sig i Sydostasien och de är antingen tillverkare av halvledare eller testanläggningar som köper testutrustning. Under 2015/2016 svarade den största kunden för 61 % av försäljningen. Även om kunden är ett amerikansk bolag, genereras försäljningsintäkterna av Trio-Techs bolag utanför USA. Trio-Tech är inte beroende av någon enskild leverantör.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

trt-vardering_tillgangar

Aktien handlas till en historiskt låg värdering, men om vi bara tittar på perioden från 2008 och framåt är värderingen snarare högre än vanligt. I nedanstående graf har jag plottat hur aktien har handlats i förhållande till tangible book. Observera att jag dock bara har en mätpunkt per år.

trt-p_b-t

Tillgångarna tycker jag är attraktivt värderade och jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser starka ut:

trt-finansiell_stabilitet

Balansräkningen ser ut enligt följande:

trt-balansrakning

Bolaget leasar huvudsakligen sina lokaler.

Tangible book value per aktie har utvecklat sig enligt följande under de senaste 17 åren:

trt-b-t_per_aktie

Bolaget använder sig av optionsprogram. Antalet aktier har utvecklat sig enligt följande:

trt-antal_aktier

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är tillräckligt gott för att möjliggöra en investering i bolaget.

Historisk lönsamhet

Det balanserade resultatet är positivt och övriga nyckeltal för historisk lönsamhet ser ok ut:

trt-historisk_lonsamhet

Bolaget lämnade aktieutdelning mellan 2005/2006 och 2007/2008, men därefter har ledningen valt att behålla pengarna i bolaget.

Marginalerna har förbättrats under de senaste par åren:

trt-marginaler

Resultat och kassaflöden ser ut enligt följande:

trt-resultat_kassaflode

Avkastningsmåtten ger följande bild:

trt-avkastningsmatt

Lönsamheten är inte jättestark, men ändå skaplig. Jag tycker att den historiska lönsamheten är tillräckligt acceptabel för att jag ska kunna tänka mig att investera.

Ägarbild och ledningens incitament

Ägarlistan ser ut enligt följande:

trt-agare

Siew Wai Yong har haft VD-rollen sedan 1990, men har jobbat i bolaget sedan 1976. Han började sin karriär inom bolagets Singapore-verksamhet. För 2015/2016 uppgick hans ersättning till 388 tUSD. Han är onekligen välbetald, men hans aktieinnehav är värt mer än fyra årslöner vilket är positivt.

Richard M. Horowitz har suttit i styrelsen sedan 1990.

Styrelseordförande Charles Wilson är 92 år, och har suttit i styrelsen sedan 1966. Han var VD mellan 1981 och 1989. Han har varit styrelseordförande sedan 1989. Jag tycker att det är positivt att han har ett stort ägande i bolaget.

Victor H.M. Ting har haft rollen som CFO sedan 1992 och började även han jobba för bolaget i Singapore 1980.

Det skulle antagligen inte skada om det kom in lite nytänkande personer i bolagets ledning. Det har onekligen inte skett mycket på den fronten under de senaste 20-30 åren.

Utvecklingstrend

Omsättningen rasade ordentligt i samband med finanskrisen. Från 2009/2010 har omsättningen varit ganska stabil:

trt-omsattning

Aktivitetsmåtten försämrades något under det senaste året:

trt-aktivitetsmatt

FS-score är 7, vilket är starkt.

Min bedömning är att utvecklingen är ganska neutral i nuläget.

Slutdiskussion

Trio-Tech International verkar vara ett mediokert bolag till ett pris som är ganska normalt för bolaget. Den största negativa faktorn tycker jag är de misslyckade diversifieringarna mot den kinesiska fastighetssektorn samt mot olje- och gasbranschen. En ledning som har varit på plats i ca 30 år borde inte göra den typen av misstag. Om gapet mot historisk värdering hade varit större samt om kapitalallokeringen hade varit bättre, hade jag kunnat tänka mig att investera. I nuläget avstår jag dock.

Position: Jag har vid publiceringen ingen position i Trio-Tech International.

Intressanta länkar

Trio-Tech Internationals hemsida

Seeking Alpha – Trio-Tech: Stale Status Quo, Most Likely A Value Trap – 2016-06-14

Trio-Tech – Uncertain Capital Allocation Strategy Hurts Long-Term Prospects – 2016-11-28

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s