Ettårskontroll av Shinko Shoji

Shinko Shoji Co., Ltd. är ett japanskt företag verksamt inom elektronikhandel. För ett år sedan analyserade jag bolaget och köpte aktier. Se den ursprungliga analysen här.

8141-intro

Väsentliga händelser senaste året

Bolagets försäljning har sjunkit inom underhållningselektronik, medan försäljningen till fordonsindustrin och till tillverkare av industriell utrustning är stabil. Konsumentelektronik har gått svagt p.g.a. svag efterfrågan ifrån Kina och andra utvecklingsländer. Bolagets omsättning har sjunkit, men guidningen ifrån ledningen är att andra halvåret av 2016/2017 kommer att bli klart starkare än det första halvåret. Bolaget arbetar vidare med sin transformering från en grossist som säljer komponenter till en lösningsleverantör.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

8141-vardering_tillgangar

Tillgångarna är värderade på samma nivå som för ett år sedan, då P/NCAV var 0,59. NCAV har minskat med 4 %, medan aktiekursen har ökat med 3 %. Säkerhetsmarginalen är alltså något lägre än för ett år sedan.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser bra ut. Inga dramatiska förändringar har skett jämfört med för ett år sedan.

8141-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är bra.

Utvecklingstrend

Utvecklingen under de senaste tolv månaderna har varit medioker. Omsättningen har minskat med 22 %. Vinstmarginalen har dock förbättrats från 1,3 % till 1,4 %. Både operativt och fritt kassaflöde är positiva.

FS-score är 7, vilket är starkt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 1246 JPY. Vid ettårsuppföljningen är kursen 1278 JPY. Utdelning på 40 JPY har lämnats. Det senaste året gav en positiv avkastning på ca 6 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit medioker under det senaste året, och värderingen av aktien är mer eller mindre oförändrad. Positivt är att kassaflödena ser ok ut samt att FS-score är fortsatt starkt. Det räcker för att jag ska tycka att det är värt att vänta ett tag till på att något positivt ska ske.

Position: Jag behåller min position i Shinko Shoji.

Analys av Shinko Shoji

Shinko Shoji Co., Ltd. är ett japanskt företag verksamt inom elektronikhandel. Bolaget är en net-net trots att det har visat positivt resultat varje år under de senaste 17 åren.

8141-Intro

Om Shinko Shoji

Bolaget grundades 1953 av Toshihisa Kitai som ett handelsföretag inom elektriska motorer och transformatorer. Året därpå började bolaget att handla med elektronrör från NEC Corporation. 1957 blev Shinko Shoji formellt en distributör av vissa elektroniska komponenter som tillverkades av NEC Corporation. Relationen mellan de två bolaget fortsatte att utvecklas under årens lopp. Den del av NEC som Shinko Shoji samarbetar med har bytt namn till Renesas Electronics Corporation och är idag Shinko Shojis största leverantör. Shinko Shoji har dock ett flertal andra leverantörer, exempelvis TDK Corporation.

Bolaget börsnoterades 1983. Utöver huvudkontoret i Tokyo har bolaget elva försäljningskontor i Japan. Utlandsexpansionen påbörjades 1977 och idag har bolaget tolv dotterbolag utanför Japan. Antalet anställda uppgick 2015-03-31 till 924.

Bolagets huvudverksamhet är handel med elektronikkomponenter, t.ex. integrerade kretsar, halvledare, LCD och elektroniska enheter. Försäljningen per produktområde har under de senaste 10 åren utvecklat sig enligt följande:

8141-Fsg_produktomrade

Rörelseresultat per produktområde har utvecklat sig enligt följande:

8141-Resultat_produktomrade

Geografiskt fördelade sig under 2014/2015 försäljningen enligt följande:

8141-Fsg_geografiskt

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

8141-Vardering_tillgangar

Aktien handlas i närheten av sin historiska genomsnittsvärdering. Aktien har varit en net-net ganska länge. I nedanstående graf har jag plottat hur aktien har handlats i förhållande till NCAV. Observera att jag dock bara har en mätpunkt per år, där P är taget från sista juni och NCAV är från sista mars samma år.

8141-P_NCAV

Vinstmultiplerna ser ut så här:

8141-Vardering_vinst

Vinstvärderingen är lägre än det historiska snittet. Jag tycker att både tillgångarna och vinsten är attraktivt värderade och jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser mycket starka ut:

8141-Finansiell_stabilitet

Balansräkningen ser ut enligt följande:

8141-Balansrakning

Kassan och kundfordringarna är det två största posterna på tillgångssidan och jag uppskattar den stora nettokassan.

NCAV har utvecklat sig enligt följande under de senaste 17 åren:

8141-NCAV

CAGR för NCAV under tidsperioden är ca 4,6 %, vilket inte är särskilt mycket men ändå positivt.

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är tillräckligt gott för att möjliggöra en investering i bolaget.

Historisk lönsamhet

Det balanserade resultatet är positivt och övriga nyckeltal för historisk lönsamhet ser bra ut:

8141-Historisk_lonsamhet

Shinko Shoji har en lång svit av utdelningar bakom sig. Utdelningsandelen i relation till vinsten är i snitt 46 %. Direktavkastningen i nuläget är ca 3,2 %.

8141-Utdelning

Marginalerna är tunna, vilket knappast är överraskande i ett grossistbolag. Marginalerna ser ut enligt följande:

8141-Marginaler

Det är positivt att rörelsemarginal och nettomarginal har förbättrats sedan finanskrisen.

Resultat och kassaflöden ser ut enligt följande:

8141-Resultat_kassaflode

Avkastningsmåtten ger följande bild:

8141-Avkastningsmatt

Jag tycker att den historiska lönsamheten är tillräckligt bra för att jag ska kunna tänka mig att investera.

Ägarbild och ledningens incitament

Styrelseordförande är Akio Kitai, vilket jag gissar är en släkting till grundaren Toshihisa Kitai. Akio har jobbat i bolaget sedan 1981. Han har suttit i styrelsen sedan 1986 och var VD mellan 1993 och 2013.

Sedan 2013 är Tatsuya Ogawa VD. Han har suttit i styrelsen för bolaget sedan 2008.

Familjen Kitai kontrollerar ca 13 % av aktierna, vilket jag tycker är positivt. Ägarlistan ser ut enligt följande:

8141-Agare

Jag tycker också att det är positivt att den klassiska värdeinvesteringsförvaltaren Tweedy Browne har en position i bolaget, även om den motsvarar en väldigt liten del av det totala kapital som firman förvaltar.

Utvecklingstrend

Det skedde ett ordentligt tapp i omsättningen efter finanskrisen, men därefter har omsättningen stabiliserat sig. Det är knappast ett bolag i stark tillväxt vi tittar på:

8141-Omsattning

Aktivitetsmåtten förändrades inte dramatiskt under det senaste året:

8141-Aktivitetsmatt

FS-score är 6, vilket är måttligt starkt.

Min bedömning är att utvecklingen är ganska neutral i nuläget.

Slutdiskussion

Shinko Shoji verkar vara ett stabilt och tråkigt bolag på alla tänkbara sätt. Det är svårt att se vad som skulle kunna få något större att hända i bolaget. Med den gedigna vinsthistoriken och ett växande NCAV känner jag att nedsidan är mycket begränsad.

Jag tycker att bolaget är tillräckligt billigt och stabilt för att förtjäna en plats i en diversifierad net-net-portfölj.

Position: Jag har vid publiceringen tagit en position i Shinko Shoji.

Intressanta länkar

Shinko Shojis hemsida

Value Walk: Tweedy, Browne Net Net Stock Darling Shinko Shoji Now Up 49%

Seeking Alpha: Seeking Japanese Net-Nets As Deep Value Investment Opportunities

Undervalued Japan: Shinko Shoji (JP:8141) – A J-Net Beauty

Preis und Wert Aktienblog: Shinko Shoji – japanischer Elektronikgroßhändler und NetNet