Analys av SigmaTron International

SigmaTron International är en amerikansk kontraktstillverkare inom elektronik. Bolaget handlas via NASDAQ i USA till en låg P/B-t-värdering.

sgma-intro

Om SigmaTron International

SigmaTron International i sin nuvarande form grundades i Illinois 1994 och har ca 2 800 anställda. Börsnoteringen skedde också 1994. Huvudkontoret är beläget i Elk Grove Village i utkanten av Chicago. Bolaget erbjuder tillverkningstjänster inom elektronik, vilket innefattar kretskortstillverkning och tillverkning av kompletta elektronikprodukter. Kopplat till kontraktstillverkningen erbjuder bolaget även sina kunder testning och utveckling av produkter, inköp av material, designtjänster, logistiktjänster samt stöd kring produktgodkännande ifrån myndigheter. Tillverkningen sker i USA, Mexiko, Kina, Vietnam och Taiwan. Den kinesiska fabriken byggdes ut under 2015. Trots ökade kostnader i Kina räknar bolaget med fortsatt tillväxt där.

Branschen som bolaget verkar inom är starkt fragmenterad och kännetecknas av stark konkurrens. De produkter som bolaget tillverkar utgör komponenter i hushållsmaskiner, konsumentelektronik, spel, fitnessprodukter, industriell elektronik, medicintekniska produkter, halvledare och telekomprodukter. Bolaget har ca 125 aktiva kunder, och hushållsmaskiner utgör ca 50 % av försäljningen. De två största kunderna under 2015/2016 var Electrolux (35,2 %) och Whirlpool (10,6 %).

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

sgma-vardering_tillgangar

Aktien handlas till en låg värdering i absoluta tal och något lägre än det historiska snittet. I nedanstående graf har jag plottat hur aktien har handlats i förhållande till tangible book. Observera att jag dock bara har en mätpunkt per år.

sgma-p_b-t

I förhållande till försäljningen handlas aktien klart lägre än historiskt:

sgma-vardering_forsaljning

sgma-ev_s

Tillgångarna och försäljningen tycker jag är attraktivt värderade och jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser acceptabla ut:

sgma-finansiell_stabilitet

Balansräkningen ser ut enligt följande:

sgma-balansrakning

Varulagret är den klart största posten på tillgångssidan. Anläggningstillgångarna består till största delen av maskiner och utrustning. Bolaget leasar huvuddelen av sina lokaler, men äger huvudkontor och fabrik i Elk Grove Village, Illinois, fabriken i Acuna, Mexiko och en lokal för designtjänster i Elgin, Illinois.

Bolaget har en kreditlina hos Wells Fargo, och 2016-07-31 utnyttjade bolaget 23 457 tUSD medan 3 704 tUSD fortfarande varr outnyttjad. De långfristiga lånen förfaller huvudsakligen under 2019.

Tangible book value per aktie har utvecklat sig enligt följande under de senaste elva åren:

sgma-b-t_per_aktie

Bolaget använder sig av optionsprogram, och enligt den senaste årsredovisningen finns utestående optioner motsvarande 368 000 aktier. Det genomsnittliga lösenpriset är 5,84 USD, vilket alltså är en bit över dagens aktiekurs. Antalet aktier har utvecklats enligt följande:

sgma-antal_aktier

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är tillräckligt gott för att möjliggöra en investering i bolaget.

Historisk lönsamhet

Det balanserade resultatet är positivt och övriga nyckeltal för historisk lönsamhet ser skapligt bra ut:

sgma-historisk_lonsamhet

Bolaget har aldrig lämnat någon utdelning, och planerar heller inte att göra det.

Att bolaget är verksamt i en lågmarginalbransch kommer inte som någon överraskning. Marginalerna har legat på en ganska konstant nivå under de senaste åren:

sgma-marginaler

Resultat och kassaflöden ser ut enligt följande:

sgma-resultat_kassaflode

Kassaflödena har varit ganska nedtryckta några år, och bolaget har också genomfört stora investeringar:

sgma-capex

Avkastningsmåtten ger följande bild:

sgma-avkastningsmatt

Jag tycker att den historiska lönsamheten är tillräckligt acceptabel för att jag ska kunna tänka mig att investera.

Ägarbild och ledningens incitament

Gary R. Fairhead är bolagets VD och han har haft rollen sedan bolaget grundades. Sedan 2011 är han även styrelseordförande. 2015/2016 uppgick hans lön och övriga ersättningar till totalt 562 tUSD. Hans ägande i bolaget uppgår tyvärr bara till en årslön. Totalt uppgår ledningspersonernas ägande till 6,7 %. Ägarlistan ser ut enligt följande:

sgma-agare

Cyrus Tang är en amerikansk affärsman född i Kina. Han har donerat 150 mUSD till tre icke-vinstdrivande stiftelser som ska främja relationer mellan USA och Kina, av vilka två återfinns på ägarlistan.

Utvecklingstrend

Omsättningen har utvecklats positivt under de senaste åren:

sgma-omsattning

Aktivitetsmåttens utveckling ser också helt ok ut:

sgma-aktivitetsmatt

FS-score är 6, vilket är ganska starkt.

Min bedömning är att utvecklingen är positiv i nuläget.

Slutdiskussion

SigmaTron International verkar vara ett mediokert bolag till ett något lägre pris än normalt. Även om det känns svårt att bli exalterad upplever jag nedsidan som tillräckligt begränsad för att jag ska tycka att bolaget kan vara ett acceptabelt tillskott i en diversifierad portfölj av billiga bolag.

Position: Jag har vid publiceringen tagit en position i SigmaTron International.

Intressanta länkar

SigmaTron Internationals hemsida

Seeking Alpha – SigmaTron – No Obvious Catalyst, Still Good Value

Annonser