Tvåårskontroll av Tomen Devices

Tomen Devices Corporation är ett japanskt handelsföretag inom mikroprocessorer och elektroniska komponenter. Företaget är listat på Tokyobörsen, är en net-net och har en lång historik av lönsamhet. För två år sedan analyserade jag bolaget och bestämde mig för att köpa aktier. Se den ursprungliga analysen här. För ett år sedan gjorde jag en uppföljningsanalys och bestämde mig för att öka min position. Se ettårskontrollen här.

2737-intro

Väsentliga händelser senaste året

Företagsledningen beskriver sin marknadssituation som tuff. Eftersom de ekonomiska rapporterna endast tillhandahålls på japanska har jag inte grävt särskilt djupt i dem, utan den här tvåårskontrollen baseras i princip bara på kvantitativa investeringskriterier. Den intresserade kan läsa det senaste VD-brevet på engelska här.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

2737-vardering_tillgangar

Nettoomsättningstillgångarna är värderade lägre än historiken. Dock måste man gå tillbaka till 2007 för att hitta en P/NCAV-värdering över 1. Vid det förra analystillfället var P/NCAV 0,52. Vid nuvarande värdering tycker jag fortfarande att säkerhetsmarginalen är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser ok ut, och ligger nära nyckeltalen som de såg ut för ett år sedan:

2737-finansiell_stabilitet

NCAV har ökat med 2 % det senaste året, medan antalet utestående aktier är oförändrat. Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är godkänt.

Utvecklingstrend

Omsättningen sjönk med ca 14 % under de senaste tolv månaderna. Bruttomarginalen minskade från 2,5 % till 1,9 %. Vinstmarginalen ökade från 0,6 % till 0,7 %. Detta är dock fortfarande en mycket tunn vinstmarginal. Både operativt och fritt kassaflöde är positiva, men minskade jämfört med föregående tolvmånadersperiod.

FS-score är 6, vilket är helt ok.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för två år sedan var 1803 JPY. Jämfört med en stängningskurs om 2106 JPY på tvåårsdagen och en utdelning om 90 JPY ger det en positiv avkastning på ca 22 %.

Slutdiskussion

Det har inte skett något dramatiskt i bolaget under det senaste året, även om det stora omsättningstappet oroar. Aktiekursen har stigit klart mer än vad jag tycker är motiverat baserat på bolagets utveckling. Jag är nöjd med den avkastning jag har fått och har valt att sälja.

Position: Jag har sålt min position i Tomen Devices.

Ettårskontroll av Tomen Devices

Tomen Devices Corporation är ett japanskt handelsföretag inom mikroprocessorer och elektroniska komponenter. Företaget är listat på Tokyobörsen, är en net-net och har en lång historik av lönsamhet. För ungefär ett år sedan analyserade jag bolaget och bestämde mig för att köpa aktier. Se den ursprungliga analysen här.

2737-Intro

Väsentliga händelser senaste året

Företagsledningen säger sig märka av inbromsningen i Kinas ekonomi, framförallt gällande produkter som har en koppling till smartphone-segmentet men även halvledare i allmänhet. Försäljningsutvecklingen i Japan har däremot varit positiv. Eftersom de ekonomiska rapporterna endast tillhandahålls på japanska har jag inte grävt särskilt djupt i dem, utan den här ettårskontrollen baseras i princip bara på kvantitativa investeringskriterier.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

2737-Vardering_tillgangar

Nettoomsättningstillgångarna är värderade klart lägre än historiken. Vid nuvarande värdering tycker jag fortfarande att säkerhetsmarginalen är tillräcklig. Vid det förra analystillfället var P/NCAV likvärdigt med idag.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser ok ut, men samtliga har försämrats jämfört med hur det såg ut för ett år sedan:

2737-Finansiell_stabilitet

NCAV har ökat med 6 % det senaste året, medan antalet utestående aktier är oförändrat. Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är godkänt.

Utvecklingstrend

Omsättningen ökade med ca 6 % under de senaste tolv månaderna. Bruttomarginalen ökade från 2,4 % till 2,5 %. Vinstmarginalen är oförändrad på 0,6 %. Detta är dock fortfarande en mycket tunn vinstmarginal. Både operativt och fritt kassaflöde ökade ordentligt jämfört med föregående tolvmånadersperiod.

FS-score är 8, vilket är starkt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 1803 JPY. Jämfört med en stängningskurs om 1864 JPY på årsdagen och en utdelning om 40 JPY ger det en positiv avkastning på ca 5,6 %.

Slutdiskussion

Det har inte hänt särskilt mycket i bolaget eller i aktiekursen under det senaste året. Jag tycker fortfarande att bolaget är attraktivt värderat och jag har passat på att öka mitt innehav.

Position: Jag har ökat min position i Tomen Devices.

Analys av Tomen Devices

Intro

Tomen Devices Corporation är ett japanskt handelsföretag inom mikroprocessorer och elektroniska komponenter. Företaget är listat på Tokyobörsen, är en net-net och har en lång historik av lönsamhet. Observera att bolagets finansiella rapporter endast finns tillgängliga på japanska. Jag har översatt rapporterna via Google Translate, så risken för att jag har missat eller missuppfattat något är alltså tämligen stor.

2737-Intro

Om Tomen Devices

Tomen Devices har funnits i sin nuvarande form sedan 1992 för att i Japan marknadsföra och distribuera mikroprocessorer och elektroniska komponenter tillverkade av Samsung. Tomen Devices är en avknoppning ifrån Tomen Electronics, som 1987 blev återförsäljare av Samsungs produkter i Japan. Tomen Electronics är återförsäljare av processorer från en rad internationella tillverkare, medan Tomen Devices är specialiserade på att sälja Samsungs produkter. Samsung Electronics är världens näst största processortillverkare efter Intel. Inom minnen (t.ex. DRAM och NAND FLASH) och stora LCD-paneler är Samsung marknadsledande.

Tomen Devices har 113 anställda och har sitt huvudkontor i Tokyo. I Japan har företaget även kontor i Osaka, Nagoya och Shinagawa. Utanför Japan har företaget verksamhet i Singapore och Kina (Hongkong, Shenzhen och Shanghai). Bolaget har varit börsnoterat sedan 2002.

Tomen Devices fungerar som bryggan mellan Samsung och de elektroniktillverkare som använder Samsungs produkter. Kunderna återfinns t.ex. inom PC-tillverkning, mobiltelefontillverkning och TV-tillverkning. Försäljningen per användningsområde hos kunderna fördelade sig enligt följande för 2013/2014:

2737-Fsg_anvandning

Försäljningen per produktområde fördelar sig enligt följande:

2737-Fsg_produktgrupp

Cirka en tredjedel av försäljningsintäkterna kommer ifrån Japan, medan övriga två tredjedelar kommer ifrån övriga Asien. De tio största kunderna står för 61 % av försäljningen. De tre största kunderna är:

 • Netcom Technology (HK) Limited: 21,5 %
 • Fujitsu Limited: 12,6 %
 • NEC Corporation: 7,3 %

Hela 92 % av inköpen görs ifrån olika Samsung-bolag, vilket förstås är en väldigt stor exponering mot en enda leverantör.

Kapitalallokering

Utdelningspolicyn är att ge utdelning om ca 20-30 % av nettovinsten. Genomsnittet för de senaste 14 åren är snarare runt 14 %. Utdelning har lämnats under samtliga 14 år som jag har tillgång till historik för.

Tomen Devices har inte genomfört några återköp. Mot bakgrund av det låga P/NCAV som bolaget har handlats till under de senaste åren, hade jag gärna sett återköp.

Ägarbild och ledning

De fyra största ägarna är:

 • Toyota Tsusho Corporation: 26,6 %
 • Tomen Electronics Corporation: 23,5 %
 • Samsung Japan Co., Ltd.: 12,2 %
 • BBH for Fidelity low-priced stock fund: 9,7 %

Mot bakgrund av hur beroende Tomen Devices är av Samsung som leverantör, tycker jag att det är betryggande att Samsung Japan har ett ganska stort ägande.

Ichiro Tsumaki har varit VD sedan 2012, och har arbetat på företag inom sfären runt Tomen sedan 1983. Jag har inte hittat några uppgifter om insiderägande hos ledningspersoner.

Det finns inget optionsprogram inom företaget.

Ett mycket udda inslag i aktieägarpolicyn är följande incitamentsprogram för att öka antalet aktieägare:

Tomen Devices Corporation began a shareholder special benefit plan to increase the number of shareholders from 2004 FY.

 • Shareholders who have 100 stocks can get five-pack of cooking oil.
 • Shareholders who have more than 200 or less than 500 stocks can get Niigata brown rice 5kg.
 • Shareholders who have more than 500 or less than 5,000 stocks can choose one of three options (imported wine, ten-pack of cooking oil or Niigata brown rice 10kg).
 • Shareholders who have more than 5,000 stocks can also choose one from two options (imported higher-grade wine or Niigata brown rice 10kg plus five-pack of cooking oil).

Jag undrar om jag kommer att få försaka rissäcken p.g.a. transportkostnaderna om jag bestämmer mig för att investera… Jag är i alla fall glad över att de inte börjar med ett risgryn på första rutan på schackbrädet för att sedan dubbla antalet riskorn ruta för ruta.

Balansräkning

Tomen Devices har en skaplig balansräkning med en soliditet på 46 %, kassalikviditet på 1,45 och balanslikviditet på 1,99. Nettoskulden uppgår till ca 14 295 miljoner JPY.

2737-Balansrakning

Som kuriosa återfinns aktier i två noterade bolag i de finansiella anläggningstillgångarna:

 • Eizo Corp: 154 000 aktier. Med nuvarande kurs på 2372 JPY är innehavet värt ca 365 miljoner JPY.
 • I-O Data Device Inc: 14 000 aktier. Med nuvarande kurs på 677 JPY är innehavet värt ca 9,5 miljoner JPY. Detta bolag är för övrigt också en net-net.

Anledningen till att de börsnoterade aktieinnehaven är klassificerade som anläggningstillgångar är att de ägs av strategiska skäl för att stärka handelsrelationerna bolagen emellan.

Den klart största posten på tillgångssidan är kundfordringar följt av varulager. Det har inte skett några dramatiska förändringar i aktivitetsmåtten under de senaste åren.

2737-Aktivitetsmatt

Resultat, kassaflöde och marginaler

Omsättningstillväxten var kraftig från början av 2000-talet och fram till finanskrisen. Därefter har det varit lite svängigare.

2737-Omsattning

Redovisat resultat har varit positivt under hela tidsperioden, medan kassaflödena under ett flertal år har varit kraftigt negativa.

2737-Resultat_kassaflode

Att marginalerna i Tomen Devices bransch är låga är inget som överraskar. Tyvärr har marginalerna utvecklats negativt under de senaste par åren.

2737-Marginaler

Inte heller avkastningsmåtten ser så imponerande ut för de senaste åren.

2737-Avkastningsmatt

Investeringskriterier för net-nets

Tomen Devices har varit en net-net sedan 2007/2008. I nedanstående graf har jag plottat hur aktien har handlats i förhållande till NCAV. Observera att jag dock bara har en mätpunkt per år, där P är taget från sista september och NCAV är från sista mars samma år.

2737-P_NCAV

Det som är positivt är att NCAV har växt under perioden.

2737-NCAV

FS-score är skaplig, medan Z-score är stark. När det gäller balanserade vinster ser det bra ut.

2737-Kriterier

Tomen Devices uppfyller kriterierna tillräckligt väl för att jag ska gå vidare och titta närmare på värderingen.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

2737-Vardering

EV/EBIT för rullande tolv månader är 19. Lönsamheten är alltså inte mycket att glädjas över, men jag tycker att tillgångarna är attraktivt värderade. Jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering är tillräcklig.

Slutdiskussion

Tomen Devices är starkt beroende av en enda leverantör och verkar dessutom i en lågmarginalbransch. Rabatten mot NCAV är dock stor och jag anser att nedsidan är begränsad. Jag tycker att aktien platsar i en diversifierad net-net-portfölj.

Hur ser du på Tomen Devices?

Position: Jag har vid publiceringen tagit en position i Tomen Devices.

Intressanta länkar

Tomen Devices hemsida