Allmänna inlägg

På den här sidan har jag samlat de allmänna inlägg som jag har publicerat på bloggen.

Aktietorget – en källa till net-nets?

En genomgång av Aktietorgets alla bolag på jakt efter net-nets. Publicerad 2014-08-30.

Daniel Pink – A whole new mind

Det är inte längre tillräckligt för individer och företag att bara förlita sig på sin vänstra hjärnhalva för att bli framgångsrika. Hårdare, tekniska färdigheter måste kompletteras med ett flertal mjukare egenskaper.

Gary Sernovitz – The contrarians

Romanen handlar om en analytiker på Wall Street som tvivlar på meningen med sitt arbete. Antagligen betraktar varenda människa på Wall Street sig själv som en contrarian och det är ur en ironisk synvinkel som bokens titel har valts. Det jag framförallt tar med mig ifrån boken är några tankar kring vad en investerare bör tänka på vid läsande av analyser skrivna av säljsidans analytiker.

Ken Fisher – Super Stocks

Om P/S-talet och superföretag.